23 Eylül 2022

Bağımsız denetim kuruluşu Deloitte “Google Ekosistemi Sosyo-Ekonomik Değer Raporu” yayımladı. Türkiye ekonomisinde Google ürünlerinin sağladığı tasarruf ve üretkenlik kazancı gibi etkileri ’’katma değer’’ olarak tanımlanmış olan raporda ekonomik büyüme, dört ana ürün ve hizmet kategorisi özelinde hesaplanmış.

Bunlar: Google Reklam Ürünleri, Google Haritalar & İşletme Profili, Google Cloud & Workspace, Android & Google Play.

Google ürünlerinin şirketlerin operasyonel süreçleri, büyüme performansları ve stratejilerindeki etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek amacıyla 8 farklı sektörden, 12 şirketle görüşmeler yapılmış ve vaka incelemeleri gerçekleştirilmiş. Yerel pazar ve trendlere yönelik toplanan bilgi ve iç görüler ile ekonomik modellere girdiler sağlanmış.

Google’ın yerel ekonomiye ve işletmelere sağladığı faydalar 5 başlıkta gruplandırılmaktadır:

1-Hızlı büyüme ve artan üretkenlik: Yeni iş kollarının oluşturulması ,yeni gelir kanallarının yaratılması ,üretkenliğin artırılarak odağın daha katma değerli aktivitelere çevrilmesi, mevcut büyüme performansının etkin ve etkili reklamlarla desteklenmesi…

2-Eşit fırsatlar: Her ölçekteki paydaşa eşit fırsatlar sunulması, rekabetçiliğin artırılması ve geliştirilmesi, girişimcilere ücretsiz mobil uygulama ve bulut altyapısı desteği sağlanması ,ücretsiz eğitimlerle KOBİ’lerin yetenek setlerinin düzenlenmesi ve yetkinlik eksikliklerinin giderilmesine imkan sağlanması…

3-Küresel erişim: Dünyadaki 2,5 milyardan fazla Android kullanıcısına Google Play aracılığıyla erişim imkanı sağlanması, içerik üreticiler için YouTube üzerinden milyonlarca izleyiciye erişim sağlanması, sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılması…

4-Girişimcilik ve inovasyon: Donanım ve yazılım yatırımı açısından pazara giriş engellerinin kaldırılması, girişimcilerin katılım sağladığı sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi, girişimcilik ve programlama/kodlama konularında çeşitli etkinliklerin ve eğitim programlarının düzenlenmesi …

5-Dijital dönüşüm: İşletmelere faaliyet ve çıktılarını ölçebilme ve bu faaliyetlerle ilgili iç görü elde etme imkanı sağlanması, tüm müşteri gruplarının dijital işletmeler için hedef kitle haline gelmesi, müşteri deneyimi süreçlerinin daha iyi anlaşılması …

Rapor, Google’ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer, 476 milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 6,6’sına denk geldiğini gösteriyor. Google ekosistemi, 2021 yılında Türkiye’nin GSYH’sine tarım, ormancılık, balıkçılık ve inşaat sektörlerinden daha fazla katkıda bulunmuştur.

Desteklenen istihdamın %58´ini mikro ve küçük işletmeler üstlenirken, toplam istihdamın %30´unu kadınların oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Ankete katılan her 10 işletmeden 4’ü dijital reklamcılık ürünlerinden yararlanırken farklı büyüklükteki işletmeler için dijital reklam ürünü kullanma oranı benzer seviyelerdedir. Arama motoru reklamları en popüler dijital reklam formatıdır ve dijital reklam ürününden faydalanan büyük işletmelerin neredeyse tamamı bu formatı kullanmaktadır.

Google reklam ürünleri ile yapılan pazarlama kampanyaları, işletmelerin hedeflenen tüketici gruplarına ulaşmasına, tüketici davranışları ve trafik verisi hakkında iç görü edinmelerine yardımcı olur. Google Arama reklamları bu ürünlerden faydalanan işletmeler tarafından en çok tercih edilen format türü olarak öne çıkmaktadır.

2018 yılında Google reklam ürünleri ekosisteminin oluşturduğu 30 milyar TL’lik ekonomik katkı 2021 yılında 6,4 katına çıkarak 193 milyar TL’ye ulaşmıştır. Artan internet kullanıcı sayısı ve mikro/küçük işletmelerin dijital pazarlama faaliyetlerine daha çok yönelmesi ile bu katkının 2025 yılında 2,2 katına çıkarak 422 milyar TL’ye ulaşacağı ve gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 2,8’ine denk geleceği tahmin edilmektedir.

Google reklamları fiziksel mağazaların satışlarını da artırmaktadır. Tüketicilerin alışveriş tercihleri, e-ticaret veya fiziksel mağazalar arasında ayrışmış bir mekanizmadan ibaret değildir. Nitekim Türkiye’deki internet kullanıcısı her 4 müşteriden 3’ü hem fiziksel mağazadan hem de dijitalden alışveriş yapmaktadır. Mağaza içi gerçekleşen ziyaretlerin yaklaşık %75’i dijital ortamlardaki etkileşim ile tetiklenmektedir. Bunun yanında elektronik eşya gibi bazı kategoriler için müşteriler mağazadan alışverişi daha çok tercih edebilmektedir. Bu nedenle dijital reklamların etkisi ile “Çevrimiçinden Mağazaya (O2O)” stratejisini benimsemek satışları artıracak diğer bir yol olarak görülmektedir. Google’ın arama, reklam ürünleri, haritalar ve işletme profili gibi uygulamalarla desteklediği çok kanallı ve yerel kampanyaları işletmelerin daha yüksek reklam harcaması getirisine (ROAS) sahip olmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışma için yapılan işletme anketi, perakendecilerin mağaza müşteri tabanlarında yaşanan %25’lik artışı Google’a yapılan reklam harcamalarına atfettiğini ortaya koymaktadır.

Google sağladığı eşit imkanlarla uygulama geliştiricilerini de destekler.

Oyun sektörünün önde gelen beş deneyimli ismi tarafından 2020 yılında kurulan mobil oyun şirketi Spyke Games 50 çalışanıyla büyümeye devam etmektedir. “Casual” oyun kategorisine odaklanan şirketin değerlemesi 2022 yılında $250 milyona ulaşmıştır .

2015 yılında Turkcell tarafından kurulan Paycell, BDDK’dan e-para ve ödeme hizmeti lisansı alan ilk operatör iştiraki olmuştur. Paycell bireysel ve kurumsal müşterilerine ödeme hizmetleri sunarak finansal işlemlerini hızlı ve güvenli şekilde sürdürmelerini sağlamaktadır. Paycell Google ile sürdürdüğü önemli işbirliğinden şöyle bahsetmektedir: “Google, Paycell mobil ödeme olarak müşteri aktifliğini en fazla artırdığımız servislerden bir tanesi haline geldi. Google ile birlikte gerek kullanıcı deneyimini iyileştirici aksiyonlar alarak, gerekse müşteri odaklı kampanyalar yaparak buradaki işbirliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.”

Sosyal refaha katkı sağlanması;

Google kullanıcılarına zaman tasarrufu sağladığı, onların üretkenliğini artırdığı ve ortak çalışmalarını kolaylaştırdığı ürünleriyle tüketici refahını artırmaktadır.

Türkiye’de internet kullanan yetişkinlerin %98’i tarafından kullanılan Google ürünleri, bilgiye kolay ve hızlı erişimin sağlanmasında, günlük aktivitelerin kolaylaştırılmasında ve eğlenceli kılınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Tüketiciler, Google ürünlerini ücretsiz şekilde kullanarak çeşitli konularda bilgi sahibi olma, çevreleriyle iletişim kurma ve eğlendirici platformlara erişme imkanı elde etmektedir.

Google Lens, kullanıcılarına sağladığı konforlu bir görsel tanıma teknolojisi deneyimiyle, yeni ve daha kolay arama yapma yöntemi sunmaktadır Tüketicilerin %50’si tarafından kullanılmakta olan Google Haritalar, kullanıcıların günlük hayatlarında gitmek istedikleri lokasyonlara ulaşmalarına yardımcı olmaktadır Ortak çalışma platformu kullananların %94’ünün tercihi olan Google Workspace; Gmail, Google Drive ve Google Meet ürünleriyle birlikte, iş ve eğitimin önemli bir parçası haline gelmektedir.

KAYNAKÇA:https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/consulting/articles/google-ekosisteminin-turkiyede-olusturdugu-sosyo-ekonomik-deger.html