8 Şubat 2022

Bu yazı Alp Avni Yelkenbiçer tarafından kaleme alınmış ve 2021 Ekosistem Değerlendirme Raporu‘nda yayımlanmıştır.

>>>Raporu İndir<<<

Startup ekosistemi ile ilgili son zamanlarda en çok dikkatinizi çeken konu nedir?

2020 yılında başlayan pandemi süreci 2021 yılının ilk 6 ayında iş dünyası ve girişimciler üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu ve olmaya devam ediyor. 2021 yılında dijital dönüşüm odağında olan derin teknolojiler, dijital sağlık, hızlı teslimat, uzaktan çalışma araçları ve eğitim sistemleri sunan, meditasyon ve wellness üzerine çalışan, oyun geliştiren girişimlerin daha çok ön planda olduklarını söylemek mümkün. Pandemi, girişimciler için uzaktan çalışma kültürü, nakit akış / stratejik karar yönetimi, hızlı dijitalleşme öncelikli olarak kilit etkide bulundu.

Uzaktan çalışma kültürü ile birlikte nitelikli insan kaynağı bulmak zorlaştı ve maliyeti giderek arttı. Bunu en yoğun olarak hissettiğimiz alan ise yazılım sektörü oldu. Kurucu ortak veya hissedar olarak yazılım bilgi ve deneyimi olmayan girişimlerin, yazılımcı insan kaynağına sahip olabilmek için gerekli maliyeti karşılamakta zorlandılar. 

Startup ekosistemi ile ilgili 2022 beklentileriniz nelerdir?

Artan yazılımcı maliyetleri, 2022 yılında girişimcilerin insan kaynağı bulma risklerini arttırıp, yatırım süreçlerinin daha çetin geçmesine neden olabilir. Pandeminin yarattığı belirsizlik ortamı ve ekonomilerdeki daralma sonucunda girişimciler nakit akışı yönetimlerine odaklandı. Yatırım alan girişimlerde yatırımcılar; maddi, manevi ve bilgi birikimleri yönünde destek oldular. Stratejik yol haritalarında birlikte hareket ettiler. Özellikle de girişimlere etki eden çok fazla dış değişkenin bulunduğu bu dönemde, girişimciler esneklik, çeviklik, risk analizi ve adaptasyon kaslarını geliştirmeli ve öngörü stratejileri çalışmalı.

Hızlı dijitalleşmenin etkisi her sektöre hissedildi. Bu durum girişimciler için birçok fırsat doğurdu. 2022 yılı içerisinde de dijital dönüşümü hedefleyen derin teknoloji girişimlerinin, özellikle B2B girişimleri, sayısı artacaktır. Bu geçişi gerçekleştiremeyen girişim ve şirketler, önemli risklerle karşılaşacaktır. Bu dönüşüm büyük bir yıkıcı ve yapıcı bir bakış açısı yaratacaktır. Önümüzdeki dönemde sektörlerdeki teknolojik çözümler yerine teknolojilerin sektörlerdeki çözümlerini göreceğiz. Örnek olarak, sanayi sektöründe görüntü işleme teknolojisi yerine görüntü işleme teknolojisinin farklı sektörlerdeki kullanımları konuşulacaktır.

Tüm bu sorunlar ve fırsatlar eşliğinde Türkiye Girişimcilik Ekosisteminin son bir yılda hızla geliştiğini söylemek mümkün. Yatırım verilerini incelediğimize 2021’dee toplam 27 adet yatırım kaynakları (fon, program, platform, kurumsal girişim sermayeleri vb.) oluştu. Bu tarz yatırım kaynaklarının artışında ve yabancı yatırımcıların Türkiye’yi odaklarına almasında Getir, Insider, Peak Games, Dream Games girişimlerinin elde ettiği başarıların olduğu aşikar. Önceki yıllarda, girişimler ağırlıklı olarak tohum öncesi, tohum ve seri A yatırımları almıştı. Birçok girişim başarılı olarak ilerledi ve 2022 yılında ise Seri A, Seri B ve Seri C yatırımlarının sayısı artacaktır. Sektörel açıdan 2021 yılı odak alanlarının yanı sıra, Yeşil Mutabakat kapsamında döngüsel ekonomi, yeşil finansman, sürdürülebilir tarım, işletmelerde iş sürekliliği alanlarında teknolojik çözüm üreten girişimlerin sayısı artacaktır.

>>>Raporu İndir<<<