15 Kasım 2021

Girişimciler için yatırımcı bulmak ve yatırımcılar ile ilişkilerini geliştirerek güçlü bağlar oluşturmak oldukça önemlidir. Dolayısıyla her girişimin başlangıcından itibaren yatırımcı taleplerine uygun bir profil oluşturmak ve güven sağlamak gerekir. 

Yatırımcılar tarafında girişim ve girişimcilere yönelik beklentilerin ne olduğu merak konusudur. Bir girişimin; ortaya çıkma, araştırma, gelişim ve vizyon oluşturma süreçlerinin yatırımcıların beklentilerine uygun şekilde yansıtılması girişimin destek görme olasılığını artırır. Doğru yatırımcıyı bulmak ve iş birliği yaparak girişimleri ileriye taşımak adına “Yatırımcılar girişimcilerden ne ister?” sorusuna yanıt aramak oldukça önemlidir.

Yatırımcıların Girişimcilerden Bekledikleri 5 Özellik

Her girişim belirli riskler ve rekabet koşulları içerisinde yer bulur. Yatırımcılar ve işe dâhil olan diğer paydaşların desteğini kazanmak için bu risklere dair geniş bilgi sahibi olunması ve risklere yönelik organizasyonların planlanması gerekir. Yatırımcılar tarafından onay alan ya da güven duyulan bir yatırım için yapılması gerekenler beş önemli adım altında incelenebilir.

İhtiyaca Yönelik Saptamalar ve Uygulanabilir Fikirler Geliştirin

Girişim ve iş fikirlerinin belirli bir sorunu çözmeye ya da bir durumu geliştirmeye yönelik olması gerekir. Bu şekilde geliştirilen girişim örnekleri; belirli bir açığı kapatacak ve hedef kitlenin devamlılığını sağlayacak nitelikte olduğundan yatırımcılar için dikkat çekici seçenekler oluşturur. Ancak sorunların tespit edilmesi ve halihazırda iş fikrinin bir hedef kitlesinin bulunması yeterli değildir. Geliştirilen fikrin uygulanabilir ve ölçeklendirilebilir olması gerekir. Çözüm oluşturacağı ya da gelişim sağlayacağı vadedilen girişimin; uygulanabilir, gerçekçi ve önünde yasal ya da toplumsal engeller bulunmayan bir fikir olması elzemdir. Geliştirilen fikrin bir sonraki aşamada büyütülebilecek vizyon ve tasarım ile sunulması da yatırımcıların geleceğe yönelik planlarında girişime yer verebileceği fikrini uyandırır. Dolayısıyla iş fikri ya da planının gerekli koşullar sağlanırsa bir sonraki aşamaya taşınabileceğinin vurgulanması önem taşır.

Pazar Koşullarına Hakim Olun

Her iş fikri belirli pazar koşullarına ve rekabet ortamına hazır olmalıdır. Bu ortamda girişimin vizyon ve adımları pazara dair araştırmalar ve bu araştırmaların sonuçları ışığında şekillenir. İş sahasının koşullarının başından araştırılması ve sahanın geleceğine yönelik geliştirilmiş operasyon süreçlerinin bulunması yatırımcıların beklentileri arasındadır. Fikrin uygulanacağı sahadaki rakip uygulamalar, hedef kitlenin daha önceki yönelimleri ve pazarın geleceğinde oluşabilecek koşullara yönelik araştırma yapılması ve yatırımcılara sunumlar gerçekleştirilirken bunlara yönelik hamlelerden bahsedilmesi gerekir. Girişime dair vizyon ve altyapı pazarın tanınması ve pazara uygun iş planları geliştirilmesi ile gösterilir. Bu şekilde oluşan girişime dair ROI ve uygulanabilirlik algısı yatırımcıların dikkatlerini çeken unsurlardır.

Prototip Uygulamalar Geliştirin

İş fikri ne kadar dikkat çekici olsa da yatırımcılar dâhil oldukları işe dair ROI ve risklere dair net olgular gözlemlemek ister. Uygulamanın en başından bir prototip geliştirilmesi iş fikrine yönelik küçük ölçekli bir tanıtım sağlar. İlk örnek pazar koşullarına uygun ve fikrin ROI düzeyine yönelik bilgi verici olmalıdır. Fikrin en somut tanıtımı bu şekilde gerçekleşir. İş fikrini tam olarak yansıtan prototip ya da ilk örnek uygulama; girişimin uygulanabilir, büyütülebilir, doğru ROI oranı vadeden niteliklerde olmalıdır. Uygulamanın en iyi anlatım ve sunum biçimi somutlaştırılmış versiyonlardır ve prototip geliştirmek bu noktada yatırımcılar tarafından beklenilen özellikler arasındadır.

Ekonomik Getirileri Vurgulayın

Yatırımcılar işler için ortaya koydukları maddi değerlerin belirli bir süre sonra artarak geri dönmesini ister. Bu durum yatırımcılığın doğasını oluşturan kâr etme beklentisinin sonucudur. Yatırımlara yönelik yaygın bir terim olan ROI; Return On Investment teriminin kısaltmasıdır ve yatırım geri dönüşü olarak tanımlanır. Yatırımın performans ölçüsü ROI’nin yatırımcının taleplerine ve ilgisine yetecek düzeyde olması önemlidir. Ölü yatırım yapmamak ve kazancını artırmak isteyen yatırımcıların girişimcilerden beklentileri arasında yüksek ROI düzeyi bulunan iş girişimlerini desteklemek bulunur. Dolayısıyla iş fikrinizin sosyal faydalarının dışında, ekonomik dönütlerini belirten ROI’nin önceden dikkat çekici düzeyde olacağının yatırımcılarla paylaşılması gerekir. Örnek olarak kitle fonlama yatırım turuna çıkan bir girişimin bonus pay oranlarının tatmin edici düzeyde olması yatırımcıların ilgisini çekecek bir unsurdur. Kitle fonlama kampanyalarının içeriklerini merak ediyorsanız buraya tıklayabilir, kampanya içeriklerine bakarak süreç ve bonus paylar hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Girişim Vizyonuna Dair Anahtar Sunumlar Hazırlayın

İş fikrinin ekonomik getirileri, sosyal faydaları ve kapsamı, gelecekteki etkileri ve hedefleri girişime dair vizyonu oluşturan unsurlar. Yatırımcılar, geniş vizyonu bulunan ve bu vizyona ulaşılması için doğru tutumları iş planına ekleyen girişimleri değerlendirir. Dolayısıyla vizyonun gerçekçi, geniş kapsamlı ve uygulanabilir olması kadar bunun yatırımcılara hissettirilmesi önemlidir. Yatırımcılar yönünden vizyon; iş fikrinin hedeflerine dair bir yol haritasını belirtmeli ve gerçekçi biçimde açıklanmalıdır.

Girişiminizi Bir Adım Öteye Taşıyın: Kitle Fonlaması ile Yatırım Bulun

Yeni fikirler ve planlar doğru desteği aldıklarında ve hayata geçirildiklerinde hem ekonomik hem de sosyal fayda sağlayan girişimlere dönüşür. Yatırımcıların dikkatini çekmek, gerekli desteği almak ve doğru ilişkiler kurmak için girişimcilerin belirli ipuçlarına uygun hareket etmesi gerekir.

Kitle fonlaması, girişiminiz için fon toplamak için harika bir platform olabilir. Bu platformlar, fikrinizi geniş bir kitleye sunmanıza ve küçük yatırımlar yoluyla önemli bir finansman elde etmenize olanak tanır.

Kitle fonlaması kampanyanızı başlatmadan önce, platformun kurallarını ve koşullarını dikkatlice inceleyin. Hedef kitlenizi belirleyin ve onları cezbedecek ilgi çekici bir kampanya oluşturun. Kampanyanızı sosyal medya ve diğer pazarlama kanalları aracılığıyla aktif bir şekilde tanıtın.

Çalışmalarınız için yatırımcı bulma yollarını keşfetmek, girişimlerinizi profesyoneller ile birlikte geliştirmek, doğru bağlantıları kurabilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Unutmayın: Yatırımcılar, sadece para kazanmakla ilgilenmezler. Aynı zamanda dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye katkıda bulunmak isteyen girişimcileri de desteklemek isterler.