Etiket: Jetlexa

Raporlar

Bu dokümanda StartupMarket.co verilerinden yola çıkarak hazırlanan Türkiye startup ekosisteminin Nisan 2020 özet raporunu...

Raporlar

Bu dokümanda StartupMarket.co verilerinden yola çıkarak hazırlanan Türkiye startup ekosisteminin Mart 2020 özet raporunu...