12 Ağustos 2021

Dünya, dijitalleşme yolunda büyük adımlar atıyor ve dijitalleşen bu küresel düzende startuplar da yerini alıyor. Kâr amacı güden her kuruluşta olduğu gibi startuplar için de mevcut ve potansiyel müşteri profillerine ulaşmanın yolu, stratejik planlama ile yürütülen etkili içerik pazarlaması çalışmalarıdır. Startupların sunduğu hizmetler, konusunda uzman içerik üreticilerinin oluşturduğu çalışmalar yoluyla hedef kitlelerine sunulur. Başarılı startuplar incelendiğinde, her birinin dijital kanalları en etkili şekilde kullandıkları görülür. Bir marka ya da girişimin bilinirliğinin artırılması ve arama motoru sonuç sayfalarında üst sıralara yükselebilmesi, içerik pazarlaması ile mümkündür. SEO uyumlu içerikler, startupların tanıtımının yapılmasını ve hedef kitleleri ile daha kolay buluşmasını destekler.

İçerik Nedir?

Startuplar için içeriğin önemine geçmeden önce, “İçerik nedir?” sorusunun yanıtını vermek gerekir. Bu kavram, TDK’ya göre “Bir şeyin içerisinde barındırılan öğelerin tümü.” olarak ifade edilmektedir. Ancak günümüzde bu kavram; metin, fotoğraf, grafik, e-kitap ve video gibi unsurların tümüne karşılık gelir. Bu unsurların içinde en değerli olanın metinler olduğunu söylemek mümkündür. Startupların ya da markaların kendilerini internet dünyasında doğru ifade etmelerinin, sundukları hizmetler ya da ürünler hakkında bilgi aktarmalarının yolu, iyi hazırlanmış metinlerden geçer.

Blog, e-ticaret ve web sitesi sahiplerinin tümünün yararlanabileceği bu hizmetlerden, startuplar da kolaylıkla yararlanabilir. Geleceği öngören girişimcilerden Bill Gates, 1996 yılında kaleme aldığı makalesinde bu kavramın önemini “Content is King” cümlesiyle dile getirmiştir. Gerçekliğine bugün çok daha fazla şahit olduğumuz bu yaklaşım, konunun önemini oldukça iyi özetler.

Etkili İçerik Nasıl Anlaşılır?

Hedef kitle ile iletişime geçme ve arama motorlarında üst sıralarda yer alma amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sırasında bazı temel dinamiklere yer verilmelidir. Bu dinamikler ise genel hatları ile şunlardır:

 • Yapılandırılmış bilgilerden oluşma,
 • SEO uyumlu olma,
 • %100 özgün olma,
 • Kullanıcı dostu olma,
 • Akıcılık,
 • Bilgi vericilik,
 • Yazım kurallarına uygunluk.

İçerik Pazarlaması Nedir?

Mevcut ekosistemde markaların hedef kitlelerine yönelik olarak hazırladığı SEO uyumlu metinleri, mevcut veya potansiyel müşterilerine sunma çalışmalarına “içerik pazarlaması” adı verilir. Stratejik planlama ile belirlenen bu çalışmayı, yeni nesil dijital tanıtım çalışması olarak da ifade etmek mümkündür. Kullanıcıların startup veya marka hakkında bilgi sahibi olması ve bilinirliğinin artması, bu yöntem ile sağlanır. Stratejik planlama sonucu oluşturulan içerik pazarlaması, hedef kitleyi doğru şekilde bilgilendirmeyi ve arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer almayı hedefler.

Değer yaratma prensibi ile hareket eden bu stratejiler, müşteri ile bağ kurmayı ön planda tutar. Bu çalışmalar sırasında, kullanıcılar bilgilendirilir ve müşteri beklentilerini karşılayacak olan ürün ya da hizmete yönlendirme yapılır.

İçerik Pazarlamasının Önemi

Startuplar, kuruldukları andan itibaren tanıtım ve bilinirlik çalışmalarının yönetilmesi için stratejik planlamalardan yararlanır. Dijital platformlarda ve internet dünyasında görünür ve bilinir olmak, yeni müşterilere ulaşmak SEO stratejileri ile mümkündür. Hedef kitleyi bilgilendirme ve arama motorları tarafından üst sıralarda yer alma amaçları göz önüne alınarak oluşturulan içerik çalışmaları, günümüz pazarlama faaliyetlerinin geniş bir bölümünü kapsar.

Yapılan araştırmalar, küresel düzeyde 5 milyar internet ve 3.3 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğunu bizlere aktarır. E-ticaret faaliyetlerinin küresel nüfusun %47’si tarafından tercih edildiği de bu araştırmalar sırasında elde edilen verilerdendir. Bu veriler sonucunda, klasik pazarlama yöntemlerinin ulaştığı müşteri kitlesinin sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Dijital ortamlarda yer alan ve belirli stratejilerle oluşturulan bu yeni nesil çalışmalar, hedef kitlenin büyük bir çoğunluğuna ulaşmayı başarır.

İçerik Pazarlaması Stratejileri Nelerdir?

Startuplar için stratejik planlama faaliyetleri, her aşamada önem taşır. İçerik pazarlaması da belirli stratejiler kurgulanarak gerçekleştirilir. Mevcut pazarlama yöntemleri içinde en düşük maliyetli ve erişimi en yüksek seçenek olan bu çalışmalar, startuplar tarafından da sıkça tercih edilir. Hedef kitlelerine ulaşmak için içerik pazarlaması stratejilerinden yararlanmayı tercih eden startuplar, organik tıklanma alma ve güçlü bir imaja sahip olma gibi önemli bazı avantajlara sahip olur. İçerik pazarlaması stratejileri kurgulanırken, şu detaylar göz önüne alınmalıdır:

 • Hedef kitlenin belirlenmesi,
 • Kullanıcı deneyimine ve beklentilerine önem verilmesi,
 • Sosyal medya platformlarının kullanılması,
 • Sistemli ilerlemek,
 • SEO uyumluluk.

Hedef Kitle Analizinin Önemi

Dijital pazarlama stratejileri oluşturulurken; hedef kitlelerinin kim olduğu, ihtiyaçları ve beklentileri göz önüne alınmalıdır. Kullanıcı profillerinin yaş aralığı ve bulundukları konum gibi demografik bilgiler, hedef kitle analizinin başlangıç noktasında yer alır. Ulaşılmak istenen hedef kitle belirlendikten sonra SEO uyumlu içeriklerin üretimi konusu gündeme gelir. Ortaya konulan çalışmaların; hedef kitlenin ne düşündüğünü, ne istediğini ve ne beklediğini anlayarak oluşturulması önem taşır. Hedef kitlenin ihtiyaçlarına tam olarak cevap veren SEO uyumlu metinlerin üretimi ise startupların içerik pazarlaması yöntemini kullanarak elde ettiği başarısını doğrudan etkiler.

Kullanıcı Deneyiminin Önemi

Startupların sundukları, hedef kitle ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış hizmetler ya da ürünler, doğru bir şekilde aktarıldığında kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarır. Google Chrome gibi arama motoru araçları, belirledikleri standartlar doğrultusunda kullanıcı deneyimine geniş yer verir. Bunun dışında W3C (World Wide Web Consortium) olarak belirtilen, küresel düzeyde web sitelerini belirli bir standart çerçevesine oturtmayı amaçlayan standartlar, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlar. Startuplar da oluşturdukları içerik pazarlaması stratejilerinde, bu standartları yakalamak için çalışır. Kullanıcı deneyimini iyileştiren bu standartların içinde, uzman kişiler tarafından hazırlanmış SEO uyumlu içerik çalışmaları da yer alır.

Sosyal Medyanın Gücü

Dünya nüfusunun neredeyse üçte birinin sosyal medya araçlarını kullandığı düşünüldüğünde, startupların içerik pazarlaması stratejilerinde sosyal medya platformlarına yer vermeleri kaçınılmaz olmaktadır. Uzman kişiler tarafından oluşturulan içeriklerin, startupların web sitelerinde yer alması ve daha fazla okuyucuya ulaşması sosyal medya platformlarında sitelere yönlendirilmesi yapılması, gerçekleştirilen çalışmanın çok daha fazla kişiye erişmesinde etkili rol oynar. Günümüzde, hedef kitleye erişimin en kolay ve etkili yöntemleri arasında sosyal medya platformları gelir. Gerçekleştirilen çalışmaların sosyal medya aracılığı ile kullanıcılara duyurulması sırasında dikkat edilmesi gerekenler, genel hatları ile şunlardır:

 • Doğru hashtag kullanımı,
 • Paylaşım sırasında; okuyucunun ilgisini çeken, merak uyandıran ve hazırlanan çalışma hakkında bilgi sunan kısa bir açıklamaya yer verilmesi.
 • Hedef kitleye yönelik olarak belirlenmiş, doğru sosyal medya platformlarının kullanılması.

Sistemli İlerlemek Neden Önemlidir?

Startupların içerik pazarlaması çalışmaları sırasındaki başarısı, sistemli ve düzenli çalışma ile doğru orantılıdır. Kaliteli ve etkili metin üretim çalışmaları önemlidir ancak süreklilik söz konusu olmadığında bu etki sürdürülebilir değildir. Startupların web sitelerini ve sosyal medya profillerini sürekli güncel tutmaları, yeni içerikler ile kullanıcıları buluşturmaları önemlidir. Bu noktada sistemli ilerlemenin de önemi ortaya çıkar. Stratejik planlama ile oluşturulmuş ve haftanın günlerine dağıtılmış içeriklerin paylaşımı, hem kullanıcıların deneyimini iyileştirmek hem de hedef kitle bilinirliğini artırmak için önemlidir.

SEO Uyumlu İçeriklerin Startuplar için Önemi

Arama motorları sonuç sayfaları, web sitelerinde yer alan içerikleri belirli algoritmalara göre değerlendirmekte ve bu değerlendirmeyi arama motoru sonuç sayfalarına (SERP Sonuçlarına) yansıtmaktadır. Arama motoru araçlarının temel kriterlerinden biri de web sitesinde yer alan metinlerin SEO uyumlu olmasıdır. Doğru anahtar kelimelerin doğru yoğunlukta kullanımı esas alınarak hazırlanmış bu metinler, arama motorları tarafından fark edilebilir nitelikte oluşturulur. Startuplara ait web sitelerinin organik tıklanma oranlarını artıran ve reklamsız şekilde arama motorlarında üst sıralarda yer almalarını sağlayan bu çalışma, günümüzde en sık başvurulan dijital pazarlama çalışmalarının başında gelir.

Rekabet koşullarının çok yoğun olduğu günümüz koşullarında, SEO çalışmalarıyla arama motorlarında reklamsız şekilde üst sıralarda yer almak, rakiplerinize karşı büyük bir avantaj yakalamanızı sağlar. Ayrıca bu çalışmaların; güçlü bir marka imajı çizmek, hedef kitleye doğrudan ulaşmak, sunulan ürün ve hizmetleri doğru şekilde tanıtmak gibi önemli noktalarda da rolü büyüktür. Bu nedenle günümüzde küçük ya da büyük fark etmeksizin birçok marka, web sitelerinde SEO uyumlu içeriklere yer verir. Siz de alanında uzman içerik yazarlarının hazırladığı SEO uyumlu içerikler yoluyla tüm bu avantajlara sahip olmak istiyorsanız,  size özel hazırlanacak tekliflere buradan ulaşabilirsiniz.

Textoni