2 Mayıs 2023

Oyun sektöründe yatırım, son yıllarda hızla büyüyen ve giderek artan bir alandır. Gelişen oyun endüstrisi, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunarken, aynı zamanda bazı zorluklar ve riskler de içerir. Oyun konsolları, bilgisayar oyunları, mobil oyunlar, çevrimiçi oyunlar ve daha birçok alt kategorisi bulunan bu sektör, milyarlarca dolarlık bir pazardır. Ancak, oyun sektörüne yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunun için değerleme, risk yönetimi ve getiri beklentileri yatırımdan önce dikkat etmeniz gereken detaylardır. Gelin, bunlara yakından bakalım.

Oyun Sektöründe Değerleme

Oyun sektöründe yatırım değerleme, oyun şirketlerinin veya oyun projelerinin piyasa değerini, potansiyel getirilerini, risklerini ve diğer finansal faktörlerini dikkate alarak belirlenir. Bunun için de birkaç değerleme yöntemi vardır:

  • Karşılaştırılabilir Şirket Analizi: Oyun sektöründe benzer faaliyet gösteren diğer şirketlerin finansal verileri ve değerleme oranlarını inceleyebilirsiniz. Benzer şirketlerin hisse fiyatları, gelirleri, kar marjları, büyüme oranların göstergelerini kullanarak, kurmuş olduğunuz ya da kuracağınız oyun şirketinizin olası değerini tahmin edebilirsiniz. Fakat unutmayın, bu yüzde yüz bir başarı getirmeyebilir. Çünkü oyun sektörü hızlı değişen bir alandır.
  • Gelir Temelli Değerleme Yapmak: Oyun şirketinizin veya potansiyel oyun projenizin gelecekte beklenen nakit akımları dikkate alarak da değerleme yapabilirsiniz. Oyunun beklenen gelirleri ve giderleri ya da kar marjlarını tahmin ederek, bugünkü değerini belirlemeye çalışabilirsiniz. Bunun için NPV denilen, net bugünkü değer veya indirgenmiş nakit akımı anlamına gelen DCF yöntemleri gibi gelir temelli değerleme yöntemlerini kullanabilirsiniz.
  • Varlık Temelli Değerleme Yapmak: Bu yöntem daha güvenilir bir yöntem olarak görülebilir. Burada oyun şirketinizin veya oyun projenizin net varlıkları dikkate alarak değerleme yapılabilir. Varlık temelli değerlemeyle, şirketinizin veya projenizin varlıkları (oyunların mülkiyetleri, patentleri, ticari markaları gibi) ve borçları (kredi borçları örnek verilebilir) dikkate alınarak, net varlık değerinizi belirleyebilirsiniz.
  • Piyasa Değerine Göre: Piyasa değeri, şirketinizin ya da olası projenizin piyasa fiyatı ve hisse sayısının çarpımı ile hesaplanabilir. Bu yöntem, projenin veya şirketin halka açık olduğu durumlarda daha sık tercih edilir.

Oyun Sektöründe Risk Değerlendirmesi

Oyun sektöründe yatırım kararları alırken risk değerlendirmesi yapmazsanız istenmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü oyun endüstrisi rekabetçi bir ortamdır. Ayrıca faaliyetler hızlı değişir. Bu yüzden oyun sektöründe yatırım kararları alırken risk değerlendirmesi için dikkate almanız gereken bazı temel adımlar bulunur.

İlk olarak piyasa analizini iyi yapmalısınız. Oyun sektöründeki mevcut ve gelecekteki piyasa trendlerini, büyüme potansiyellerini ve tüketici davranışlarını dikkatlice analiz etmelisiniz. Mobil, konsol, PC gibi platformlarda veya aksiyon, strateji, rol yapma gibi oyun türlerinden hangisine yatırım yapmak istediğinize karar verip piyasa analizine dayalı verileri dikkate almalısınız. Fakat tüm bunlar yetmez. Oyun projesinin mali yapısını ve potansiyel getirilerini dikkatlice değerlendirmeniz de risk değerlendirmesi için gereklidir. Yatırım yapılacak projenin maliyeti, beklentilerinizle uyumlu bir şekilde nasıl finanse edileceği, nakit akışı ve kar marjları gibi finansal parametreleri dikkate almalısınız.

Ardından oyun projesinin teknik yeterliliğini ve geliştirme ekibinin deneyimini, yeteneklerini, sektördeki itibarını değerlendirmeniz gerekir. Projenizin rakipleriyle rekabet edebilmesi için dikkatlice rekabet analizi yaptıktan ve oyun içeriği, lisans, fikri mülkiyet hakkı, kullanıcı veri gizliliği gibi hukuki faktörleri de değerlendirdikten sonra oluşabilecek risklerin minimize edip başarılı bir oyun yatırımı yapabilirsiniz.

Oyun Sektörünün Getiri Beklentileri

Oyun sektöründe yatırım yapılacak oyun projesinden elde edilmesi beklenen kar ve gelirlere getiri beklentisi denir. Bunlar yatırımın ne kadar sürede geri dönmesi, ne kadar kar sağlanması ve toplam getirisinin ne olması gerektiği gibi konuları içerebilir. Satış gelirleri, reklam gelirleri, abonelikler, mikro işlemler, DLC’ler gibi farklı gelir kaynakları kazançlarınız olabilir. Burada yapmanız gereken şey, yatırım yapmayı düşündüğünüz oyunun kullanacağı gelir modellerini dikkatlice değerlendirmek olur. Böylece getiri beklentilerinizi belirleyebilirsiniz.

Getirinizin zamansal geri dönüşü de önemlidir. Oyun projeleri genellikle uzun süreçler içerir. Bu yüzden getirileri zaman içinde gerçekleşebilir. Yatırımınızın ne kadar sürede geri döneceğini ve kar elde etmeye başlayacağınızı belirlemek için bir zaman çizelgesi oluşturmalısınız. Ayrıca oyun projesinin finansal tahminlerini içeren gelirleri, giderleri, maliyetleri ve kar marjları gibi faktörleri zaman çizelgesine oturtmalısınız. Bu detaylara dikkat ederek siz de oyun sektöründe en etkili yatırım kararlarını alabilir, uzun vadeli planlar yapabilirsiniz.

Bu içerik icerikbulutu.com tarafından StartupMarket için hazırlanmıştır.