15 Kasım 2021

Girişimciler için en önemli başlangıç adımlarından biri melek yatırımcıya ulaşmak ve doğru network kanalları sağlamaktır. Melek yatırımcı olarak ifade edilen kişiler, bir girişim ya da proje aşamasındaki işe finansal kaynak sağlayarak işin meydana getirilmesini sağlar. Bağımsız hareket eden melek yatırımcı örnekleri olduğu gibi belirli ortaklıklar kurarak yatırım ağları ile iş birliği yapan örnekler de oldukça yaygındır. Melek yatırımcı bir işe henüz fikir aşamasındayken, prototip oluşturulduktan sonra ya da doğrudan yatırımcıya yönelik sunumların ardından finansal destek sağlayabilir. Melek yatırımcılar girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek ve projelerini ilerletmek için ihtiyaç duydukları ekonomik destekleri sağlar. Dolayısıyla yeni girişimlerde melek yatırımcıya ulaşmak ve etkili bir network kurmak oldukça önemlidir. 

Sağlık, biyoteknoloji, yazılım geliştirme, sosyal fayda girişimleri farklı sektörlerdeki yatırımcılar için melek yatırımcı bulmak mümkündür. Bu noktada girişim sahiplerinin doğru yatırımcıya ulaşması önem taşır. Her şirket, marka ya da bireysel yatırımın tüm sektör ve fikirlere açık olması beklenemeyeceği için önceden pazara dair araştırma yapılırken ne tür yatırımcıların ilgi alanında bulunduğu belirlenmelidir. Melek yatırımcı, girişimlerin niteliği, ROI düzeyi, ya da vizyonuna göre yatırımlarda bulunur. Dolayısıyla yatırımcıya ulaşmak ve gerekli tanıtımı yapmak için doğru adımların izlenmesi elzemdir.

Yatırım Ağları ile Doğru Network Kurmak

Girişimcilerin ortak yatırım kararı alabildiği, belirli aralıklarla sunumların düzenlendiği melek yatırımcılardan oluşan yatırım ağları; yeni girişim sahiplerinin ulaşmak istedikleri oluşumlardır.  Yatırım ağları, girişimcilere tek başvuru ya da sunumda birden fazla melek yatırımcıya ulaşma olanağı sunar. Ayrıca tek bir yatırıma yük meblağlarda yatırım arayan girişimciler için pratik bir network oluşturur ve birden fazla yatırımcı edinebilmeyi sağlar. Yatırım ağları organizasyonunda yer alan personeller; sunumlarını kabul ettikleri girişimleri belirli kriterlere ve eleme süreçlerine tabii tutarlar. Dolayısıyla doğru melek yatırımcıya ulaşabilmek için ideal yollardan biri yatırım ağları ile network kurmaktır. Tek girişim için birden fazla melek yatırımcıya ulaşabilmek ve tamamlayıcı yatırımlar ile ulaşılan yatırımcı kitlesini artırmak isteyen girişimciler için de yatırım ağlarına başvurularda bulunmak doğru seçimlerdendir.

Yatırım ağları yalnızca melek yatırımcıya ulaşmayı değil bu ağlar ile mentor bulma hedeflerini de gerçekleştirebilirler. Ağ yönetimi girişim sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik yönlendirmeler yapabilir kimi zaman maddi yatırım yapacak olan melek yatırımcıya kimi zaman da mentor olacak isimlere ulaşılmasını sağlayabilir. Yatırım ağları; aynı anda birden fazla yeniliğe ve yatırım yapmaya niyetli iş insanı ile iletişim kurulmasını sağlayan hem girişimci hem de yatırımcı için uygun ortamlar sağlayan oluşumlardır. Dolayısıyla yeni projeler geliştirilirken ve melek yatırımcı arayışındayken yerel ya da uluslararası yatırım ağlarında destek almak girişimciler için büyük önem taşır.

Girişimciler Açısından Mentor Desteğinin Önemi

İş fikirleri ve girişimler için başlangıç aşamasında ve yatırım sonrası ilerleme süreçlerinde mentor desteğine ihtiyaç duyulur. İlk aşamada maddi yatırımlar ve melek yatırımcı desteği arayışı ile birlikte mentor arayışı da etkin bir şekilde ilerlemelidir. Doğru network kanallarına sahip olmak, ihtiyaç duyulan desteğin türüne göre mentor ya da yatırımcı kitlelere ulaşılması için elzemdir. Mentor, girişimciler ile bir araya gelerek destek verecekleri uygulamaları ve yönlendirme alanlarına sahip olur. Start-up ya da yeni iş yatırımlarının etkili adımlarla ilerlemesi profesyonel yönetim uygulamalarına bağlıdır. Fikir ya da girişim sahiplerinin tüm bu adımlarda uzmanlığı olması beklenemeyeceğinden mentor ya da koçluk desteği arayışı söz konusudur. 

Girişim mentor ya da koçları girişimciye network sağlarken ilerleyen etaplarda doğru kararların verilmesi için destek sağlar.  Mentorlar girişimlerin başından itibaren sağladıkları destekler ile gelişimin bir parçası olur ve maddi kazanımlarının dışında başarılı girişimlere dahil olarak sosyal ve kariyere yönelik kazanımlara sahip olur. Girişimciler de mentorluk uygulamaları edinerek doğru ilerleme adımları atar ve aradıkları melek yatırımcıya ulaşmanın ardından hedef kitlelere ulaşabilmeleri ve vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri koçluk hizmeti alır.

Melek Yatırımcı Bulma Sürecinde Takip Edilecek İpuçları

Girişimciler ve fikir sahipleri; maddi ve sosyal desteklere gereksinim duyarlar. Girişimin ihtiyaç duyduğu altyapı ve uygulamaları gerçekleştirebilmek için bütçe sağlayan melek yatırımcılara ulaşmak için belirli ipuçları bulunur. Her girişimin bir adım ileriye taşınması için gerekli olan bu ipuçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Sürecin en başından itibaren ihtiyaçlarınızı net olarak belirleyin. Maddi ve ekonomik desteğin yanı sıra network ve mentorluk uygulaması ihtiyaçlarınızı da gelecekteki pazar koşullarınıza göre şekillendirin. 
  • Girişiminizin sektörüne uygun yatırımcılara dair araştırmalar yapın. Daha önce sizin hedef kitleniz ya da girişiminize yakın başlangıçlara destek veren yatırımcıları belirleyin.
  • Yatırım ağları ile irtibata geçerek birden fazla girişimciye aynı anda ulaşma fırsatı oluşturun.
  • Girişiminizi doğru tanımlayın ve sunumlarınızda ROI düzeyini belirtebileceğiniz prototip geliştirin.
  • Network oluşturabileceğiniz etkinlikler ve uygulamaları takip edin.
  • Profesyonel destek alarak mentor hizmetlerinden ve iş geliştirme uzmanlarının fikirlerinden faydalanın.

Melek yatırımcıya ulaşmak kadar etki yaratmak ve yatırımın devamlılığını sağlamak da önemlidir. Dolayısıyla sunum ve tanıtımlarınızda güncel durumunuza dair net ve açıklayıcı olun. Siz de sahip olduğunuz girişim için melek yatırımcıya ulaşmak, doğru yatırımcı kanallarını takip edebilmek ve girişiminizi ileriye doğru taşımak için buradan destek alabilirsiniz.