22 Mart 2023

Yeni girişimlerin başarıyı hemen yakalaması zordur. Ancak, bir iş fikrini tasarladıktan sonra yola koyulmak daha da zor olabilir. Bir iş fikrinin başarılı ve uygulanabilir bir hale gelmesi için çoğu zaman hatırı sayılır miktarda sermaye gerekir. İşte, melek yatırımcılar tam da bu noktada devreye girer. Melek yatırımcılar, girişimleri değerlendirirken pazar fırsatlarından rekabet ortamına kadar pek çok faktörü değerlendirir. Peki, bu faktörlerden hangisi en önemlisidir? Yatırım için girişimlerde ilk olarak “ürün mü yoksa ekip mi?” değerlendirilir.

En Önemli Faktör: Ekip

Bir girişimin kalbi, ekiptir. Yani, şirketin başarılı olmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacak olan ekip çalışmasıdır. Motivasyonu yüksek olan bir ekip, yaptığı çalışmalarla vasat bir fikri bile başarılı bir işe dönüştürebilir. Kötü bir ekiple ise en iyi fikirler dahi başarısız olabilir. Bunu bilen melek yatırımcı, üründen daha önce ekibi değerlendirir. Değerlendirmede ise genellikle aşağıdaki kriterleri sorgular:

 • Ekibin iş için net bir vizyonu var mı?
 • Ekip, çalışma hakkında tutkulu mu?
 • Tüm üyeler, iyi birer takım oyuncusu mu?
 • Takım oyuncuları, vizyonu gerçekleştirmek için gerekli beceri ve deneyime sahip mi?
 • Ekibin geçmişte başarılı işleri var mı?
 • Ekip, müşteri çekecek yetkinliğe sahip mi?
 • Takım, hedefe nasıl ulaşacağına dair gerçek bir planlama yaptı mı?
 • Takım oyuncuları, rakiplerle ilgili güçlü bir anlayışa sahip mi?
 • Ekip geri bildirimlere açık mı?
 • Bu ekip, mentorluk yapmaya uygun mu?

Bunlar iyi bir başlangıç için ekipte aranacak kriterlerden sadece birkaçıdır. Ancak, en önemlileri olduğu ve başarı bu faktörlere bağlı olarak sağlanabileceği için melek yatırımcıların ilk sorgulayacağı faktörler bunlar olmalıdır.

Ürün ve Pazar İhtiyaçları İkinci Sırada

Ürün geliştirme söz konusu olduğunda, hedef pazarın ihtiyaçlarını dikkate almak önemlidir. Çünkü, insanların gerçekten satın almak isteyeceği bir ürün yaratmak istersiniz. Bunu dikkate alan melek yatırımcılar, ekip başarısını değerlendirdikten sonra ürünü ikinci sıraya koyar. Ardından da şu konuları sorgular:

 • Hedef kitleniz kim?: Bir ürün geliştirmeye başlamadan önce hedef kitlenin kim olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu sayede ürünün potansiyeli ortaya çıkar.
 • Mevcut pazar ne durumda?: Mevcut pazarda hangi ürünlerin bulunduğu ve var olan ürünlerin pazarın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı önemlidir. Pazarın ne durumda olduğunun değerlendirilmesi, yatırım yapılacak olan ürünün doldurabileceği boşluğu belirlemeye yardımcı olacaktır.
 • Pazarın geleceği nasıl?: Pazardaki değişim ve trendleri takip etmek, geleceği öngörmeye ve ürünü doğru şekilde geliştirmeyi kolaylaştırır. Böylece melek yatırımcılar, verileri değerlendirerek hedef kitlenin gelecekteki ihtiyaçları da kapsayan bir ürün geliştirip geliştirmediğini kontrol eder.
 • Rakiplerin durumu: Hedef pazarın ihtiyaçları ve girişimlerin rakiplerini değerlendirmek ürünün başarılı olup olmayacağı konusunda iyi ipuçları verir. Bu sebeple de yatırımcılar, rakiplerin durumuna hakim olmanızı ve hedef kitlenize uygun bir ürün geliştirmenizi ister.

Melek Yatırımcıların Girişimleri Değerlendirme Süreci

Melek yatırımcıların ilk olarak ekip başarısını ikinci olarak ise ürün ve pazar ihtiyaçlarını değerlendirdiğini belirttik. Elbetteki bu faktörler, sürecin ilk aşamasını oluşturur. İkinci aşamada ise aşağıdaki değerlendirme süreci başlar:

 • Pazar fırsatları: Bu aşamada pazarın girişimin büyümesini destekleyecek kadar büyük olup olmadığı incelenir. Eğer pazarın küçüldüğü öngörülüyorsa yatırım yapılmayabilir.
 • Rekabet ortamı: Bir startup projesinin rakipleri ve rekabet ortamı değerlendirilir. Bu noktada, rekabet ortamında projenin konumu analiz edilir.
 • İş modeli: Girişimin iş modelinin sürdürülebilirliği bu aşamadaki en önemli değerlendirme faktörüdür. Sürdürülebilirliğe bağlı olarak projenin ne kadar kazanç elde etmeyi planladığı sorgulanır.
 • Finansal analiz: Girişim belli bir başarı elde ettikten sonra büyümesi için ne kadar paraya ihtiyacı olacağı göz önünde bulundurulur. Burada kâr edilebilirlik değerlendirmesi yapılır.
 • Çıkış stratejisi: Bir projeden çıkış vaktinizin geleceği bir an olabilir. Bu an, mutlaka bir başarısızlık sonucu olmaz. Bazen şirketinizin geleceğine fayda sağlamak için bu anı hesaplamanız gerekir. Ayrılmak için motivasyonunuz ne olursa olsun çıkış stratejinizi planlamanız önemlidir. Melek yatırımcılar da ne zaman geri ödeme alabileceklerini ve yatırımlarının potansiyel getirilerini anlamaları için potansiyel çıkış stratejinizi görmeleri gerekir. Bu sebeple yatırımcılar, çıkış stratejinizi inceler ve gerçekçi olup olmadığını değerlendirir.

Tüm bunlar, melek yatırımcıların girişimleri değerlendirirken incelediği faktörlerdir. Ancak, en önemli nokta her zaman ekibinizin başarısıdır. İyi bir geçmişe sahip güçlü bir takımın başarılı olma olasılığı her zaman zayıf bir takıma göre daha yüksektir. Bu nedenle yatırımcılar başarılı olacağına inandığı güçlü ekiplere yatırım yapmayı seçer.

Bu içerik icerikbulutu.com tarafından StartupMarket için hazırlanmıştır.