14 Nisan 2021

Tüm insan kaynakları araçlarını ve şirketlere özel intranet uygulamalarını tek bir mobil uygulamada toplayan ve çalışan verilerini gerçek zamanlı analiz eden Sorwe, TechOne, Startup Wise Guys ve Selahattin Zoralioğlu’ndan yatırım aldı.

 

Sürdürülebilir organizasyonlar oluşturmak için tüm İK süreçlerini dijitalleştirerek, uçtan uca çalışan deneyimi ve analizi sunan Sorwe, 3.2 Milyon Dolar değerlemeyle TechOne Fonu liderliğinde Estonya merkezli Startup Wise Guys Yatırım Fonu ve Melek Yatırımcı Selahattin Zoralioğlu’ndan yatırım aldı. Emrah Ertürk, Emre Üner ve Ergin Ertürk tarafından 2018 yılında kurulan Sorwe, 2019’da İngiltere’nin Global Entrepreneurship programına seçilerek, Londra ve İstanbul ofisleriyle beraber global bir girişim olarak yolculuğuna devam ediyor. Sorwe, şirketlerde tüm çalışanların iletişimde kalmasını sağlarken, ne hissettiklerini anlamak için gerçek zamanlı veriler toplayarak, analizler sunuyor.

Şimdiden 7 ülkede 60 binden fazla çalışan tarafından aktif olarak kullanılan Sorwe, çalışanların tüm kurumsal iletişim ve gelişim aşamalarında yanlarında olarak, şirketlerde çalışan bağlılığını ortalamada %25 arttırmakta ve işten ayrılma oranını da %8 düşürmektedir.

 

Motive ve Gelişen Takımlar İçin Tek Platform

Sorwe, şirketlere oyunlaştırılmış dijital iş yeri deneyimi sunarak, çalışan bağlılığını ve performansını arttırmaktadır. İç iletişim, geri bildirim, e-öğrenme ve performans ana başlıkları altında, iş yerindeki deneyimi, çalışan odaklı bir şekilde uçtan uca dijitalleştirmektedir. Sorwe, şirketler tarafından kullanılan dağınık ve birbirinden bağımsız insan kaynakları araçlarının yarattığı karışık ve masraflı süreçleri ortadan kaldırarak, tüm insan kaynakları araçlarını ve şirketlere özel intranet uygulamalarını tek platformda toplamaktadır.

Analitikle Rekabet Avantajı

Sorwe İnsan Analitiği ile şirketlerin ihtiyacı olan tüm insan kaynakları süreçlerinin takibi yapılmakta ve birbirleriyle bağlantılı analizler elde edilmektedir. Sorwe; Bağlılık, Mutluluk, İklim & Kültür ve Çalışan Etkinliği ana başlıkları altında toplam 18 temel endeksin anlık takibini yaparak, çalışan deneyimini; departman, lokasyon, kuşak, cinsiyet ve özel profil kırılımlarında analiz edebilme avantajı sağlar.

Sorwe globalde İK sektörüne yön verecek bir çözüm

Gallup’un 2020 yılındaki araştırmasına göre, çalışanların %85’i şirketlerine karşı bağlılık ve işlerinde isteklilik hissetmiyor. Pozitif bir çalışan deneyiminin olmadığı şirketlerde, çalışan bağlılığının ve performansının da arttırılamadığını belirten Sorwe CEO’su Emrah Ertürk; “Daha mutlu, bağlı ve katılımcı çalışanlar yaratmak gayesiyle ilk günden itibaren global bir vizyonla oluşturulan firmamızın, Avrupa pazarında büyümesini destekleyecek bir stratejik yatırım sürecini tamamladık. Sorwe, uçtan uca yaklaşımı ile globalde İK sektörüne yön verecek ve bu alanda yeni bir kategori yaratacaktır.dedi.

Sorwe, COVID-19’da çözümlerini ücretsiz açarak, Sorwe Kriz Yönetimi uygulamasıyla 20 bin çalışanın sağlıklı bir şekilde iş hayatlarına devam etmesini sağladı. Bundan sonraki süreçte de devam edecek olan uzaktan ve hibrit çalışma modellerinde Sorwe, çalışan deneyimini farklı bir boyuta taşımaktadır.