9 Haziran 2021

Ekonovasyon Ekosistemi Nedir?

Öncelikle doğayı kendisine bir paydaş olarak alan, iş modelini kurgularken doğal kaynakları tasarruflu ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı amaç edinen, tasarımlarına su, enerji ve atık yönetimini dahil edebilen, ekolojik yaklaşımı çalışanlar, iş birlikleri ve süreç yönetimi de dahil olmak üzere iş modelinin her kademesine yayabilen ya da yaymak isteyen şirketlerin yer aldığı bir ekosistemdir. Birlikte çalıştığı insanların iyi olma halini önemseyen, takip eden, ölçen ve değerlendiren. İş birliği yaptığı şirketleri seçerken onların sosyal ve çevresel sorunlara olan yaklaşımlarını da göz önünde bulunduran ve kurdukları sistemi değerlendiren bütüncül bir yaklaşımdır.

Neden Başvurmalısın?

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek bir fikrim ya da bir girişimim var mı diyorsun? Fikrin ya da girişimin bir ürün, bir sistem, bir hizmet,  bir süreç, bir platform, oyun, uygulama ya da bir yazılım olabilir.

Peki bu fikrin sence;

 • Sade, gerçek, derin ve özgün mü?
 • Sürdürülebilirliğe hizmet ediyor mu?
 • Ekonomik, Sosyal, kültürel ve doğal ekosisteme pozitif bir etkisi var mı?

Yani kısaca Sith Lord’ları değil, Jedi’larız biz mi diyorsun?

Tüm bu sorulara “Evet” diyorsan mutlaka seni yakından tanımak isteriz. Fikrin bir ürün, bir sistem, bir süreç, bir platform, oyun ya da uygulama olabilir. Sektördeki ve ekoloji ile yaptığımız ortaklıktan edindiğimiz tecrübemizle birlikte büyümek için seninle tanışmayı bekliyoruz.

Sürecimiz Nasıl İşleyecek?

 • https://startupmarket.co/nar-eco üzerinden başvurunuzu alıyoruz.
 • İlk değerlendirmede “Ekonovasyon” kriterlerini karşılıyorsanız, tanışıp fikrinizi sizin ağzınızdan dinliyoruz.
 • Görüşmemiz sonrasında uygulanabilirlik değerlendirmesi yapıp sizden daha detaylı bir iş planı istiyoruz.
 • Detay değerlendirme sonrasında size projenizde hangi alanlarda destek verebileceğimizle ilgili dönüş yapıyoruz.
 • Ortaklık şartlarımızı konuşuyoruz. Biz de “Ekonovasyon” prensiplerine uyup hakkınızı gözetiyoruz.
 • Birlikte yol haritamızı çalışıyoruz.
 • Projemizi hayata geçirip tadını çıkarıyoruz.

Nar-Eco Kimdir?

Nar Ailesi, gelişim ve öğrenmenin ancak bütüncül bir yaklaşım ile mümkün olabileceğine inanır. Bu nedenle hem kurumlara, kurum çalışanlarına hem de kendimize değer katacak  öğrenme metodolojilerini teknolojinin ve doğal yaşamın bütün olanaklarından faydalanarak bir araya getiriyoruz. Nar Ailesi olarak 2002 yılından bu yana farklı alanlarda uzman otuzdan fazla eğitmen ve danışman ekibiyle birlikte, yeni nesil model ve tekniklerle bireysel/kurumsal eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Nar Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nin şu ana kadar hizmet verdiği Teknoloji Kolu olan NARTEK, kurumların eğitim ve gelişim departmanları olmak üzere müşteri ve çalışan deneyimlerinin iyileştirilmesi amacıyla inovatif mobil uygulamalar ve yazılımlar geliştirir.  Kerpe-Kandıra’da bulunan Türkiye’nin ilk ekolojik eğitim köyü ve sürdürülebilir turizm merkezi olan NARKÖY doğal kaynaklara ve içinde bulunduğu ekolojik yapıya minumum temas prensibiyle hareket eder. Doğadan öğrenerek, yararlanarak ve doğanın var olan düzenine müdahale etmeden katkı sağlayarak ve konumlandığı arazinin var olan kaynaklarını kullanan bir yapıya sahiptir. Kümelenmenin yeni kolu olan Nar-Eco ile de İş Modelini kurgularken Ekolojiyi ilk sıraya koyan,  bulunduğu çevreyle iş birliği sağlayabilen, tespit ettiği sosyal ve çevresel sorunlara sürdürülebilir ve bütüncül çözümler getirmeyi amaçlayan girişimlere ve fikir sahiplerine;

 • Yatırım
 • Hızlandırma
 • Mentorluk
 • Yönetim

desteği sağlıyoruz. Nar-Eco, Nar Eğitim ve Danışmanlık şirketinin şu an için kendi öz sermayesi ile başlattığı ve süreç ilerledikçe diğer katılımcıları da dahil etmek istediği bir yatırım fonudur. Nar-Eco Yatırım Fonu ile “Ekonovasyon Ekosistemi’ni” desteklemek ve sürdürülebilir olması için Nar Ailesi olarak elimizden gelen katkıyı sunmak istiyoruz.